Skip to content

Menu

Museum Helmond

Martine Neddam

De Française Martine Neddam werkt sinds 1988 als beeldend kunstenaar. Haar oeuvre omvat sculpturen, installaties en fotografisch werk. Ook voert ze grootschalige opdrachten uit voor de openbare ruimte in Nederland, Frankrijk en Engeland. Door middel van haar werken communiceert Neddam op een indringende en vaak persoonlijke wijze met haar publiek. Door de manipulatie van beelden en teksten roept ze daarmee ook een gevoel van vervreemding op. Een groot deel van de werken van Neddam vindt zijn oorsprong in de taal. Ze combineert beeldende en tekstuele aspecten met elkaar. Ze speelt met de (verschillende) betekenissen, de context en de absurditeit van woorden. Dit spel brengt steeds nieuwe associaties voort, maar roept ook vragen op bij het publiek over betekenisgeving en tekstinterpretatie. Naast de taal is licht een belangrijk materiaal voor Neddam. Ze verwerkt lampen in haar installaties en maakt bewust gebruik van lichtval en transparantie. Sinds 1996 maakt Neddam internetkunst. Ze creëert virtuele karakters die op het internet een eigen bestaan leiden. Met deze complexe kunstwerken reflecteert ze op virtuele vormen van communicatie en identiteit. Via internet is het mogelijk jezelf een andere identiteit aan te meten en deze te construeren naar je eigen wensen. Dit gegeven is een belangrijk uitgangspunt voor de virtuele werken van Neddam.
Geboorte: 27-01-1953
Overlijden:
Rollen: Beeldhouwer