Skip to content

Menu

  • 6 mei 2024

Wij doen ook mee met Club Zien!

Club Zien, een initiatief van vijf Brabantse musea, heeft een succesformule ontwikkeld om vmbo-leerlingen naar het museum te trekken. Het lesprogramma, dat startte als een pilot in enkele Brabantse musea, voorziet in aantrekkelijk educatief aanbod dat vmbo-leerlingen wegwijs maakt naar en door het museum.

Een frisse wind in Brabantse musea

Het aantrekken van een jonger en diverser publiek is een breed gedragen wens binnen de cultuursector. Jongeren ervaren musea vaak als stoffig en slechts een klein percentage vmbo-leerlingen bezoekt een museum. Met Club Zien hopen Brabantse musea de drempel voor museumbezoeken van vmbo-leerlingen te verlagen. Dankzij een gezamenlijke subsidieaanvraag van penvoerder Het Noordbrabants Museum met Design Museum Den Bosch, Van Abbemuseum Eindhoven, Stedelijk Museum Breda en Museum Helmond is het aantal schoolbezoeken van vmbo-leerlingen ten opzichte van het totaal aantal schoolbezoeken bij deze Brabantse musea verdubbeld. Club Zien wordt gesubsidieerd en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincie Noord-Brabant.

Co-creatie

De reden achter het succes van de Club Zien museumlessen schuilt in het curriculumvervangend aanbod dat naadloos aansluit op de belevingswereld van vmbo-leerlingen. Met uitdagende en actieve museumlessen gericht op persoonlijke én culturele ontwikkeling, leren leerlingen met andere ogen naar de wereld te kijken. In 2021 startte Club Zien een pilottraject waarin het educatieve aanbod vorm kreeg. De lessen werden opgezet in co-creatie met musea, directie en docenten van vmbo-scholen, maar vooral ook met vmbo-leerlingen zelf. Volgens Docent CKV Eefje Goos speelt Club Zien als geen ander in op de behoeften van de doelgroep. “Leerlingen gaan zelf aan de slag met diverse opdrachten en krijgen de vrijheid om te kiezen waar ze het meest enthousiast van worden. Zo sluiten de onderdelen van de museumlessen perfect aan bij hun eigen wereld.” Na intensieve jaren van onderzoek, testen en verfijnen is in 2023 Club Zien officieel gelanceerd. Inmiddels zijn de museumlessen ‘Ogenschijnlijk’ voor de onderbouw en ‘Opzicht’ voor de bovenbouw in vijf Brabantse musea te boeken.

Versterkte samenwerking

Steeds meer musea in Brabant sluiten zich aan bij Club Zien. Zij werken nauw samen met Club Zien en wisselen onderling kennis, ervaringen en inzichten uit. Deze kennis wordt ingezet om de museumlessen te integreren in het onderwijsaanbod van de musea en nieuwe musea succesvol te laten aansluiten. De samenwerking wordt versterkt door intensief contact met vmbo-leerlingen en docenten. Zo blijft Club Zien waarborgen dat haar lesprogramma naadloos aansluit bij hun wensen en behoeften.

Boeken & info

Wil je meer weten over Club Zien, alle betrokken musea en het boeken van een les? Kijk hier voor alle informatie over Club Zien en hier voor het aanbod van Museum Helmond. Nog vragen over Club Zien? Neem contact op met Sander Roovers, projectleider publieksverbreding via sroovers@hnbm.nl of 073-6877840.