Skip to content

Menu

Museum Helmond

Steun ons

Steun ons en werk mee aan toekomstige tentoonstellingen en verhalen in het kader van kunst, cultureel erfgoed en onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door ondersteuning op maat, financieel of anderszins. Op deze wijze maken we het samen mogelijk dat vele tienduizenden bezoekers de kracht van erfgoed en kunst ervaren.

Onze Vrienden

Een van onze meest trouwe schenkers zijn onze Museumvrienden. Museum Helmond onderhoudt dan ook een warme relatie met de Vereniging van Vrienden van Museum Helmond. De Museumvrienden komen regelmatig op bezoek in Kasteel Helmond of Kunsthal Helmond voor een evenement of groepsbezoek. We organiseren deze bijeenkomsten als dank voor de zeer welkome bijdragen aan de collectie en het bevorderen van de belangen van Museum Helmond. Vriend worden? Kijk voor meer informatie op Museumvrienden.

Fondsen en sponsoren

Voor de realisatie van het Kasteelverhaal, het zolderproject ‘Kasteel in brand’ en tentoonstellingsprojecten in zowel Kasteel Helmond als Kunsthal Helmond ontvangt het museum financiële bijdragen van onder andere fondsen zoals Mondriaan Fonds, Fonds21, VriendenLoterij, VSB fonds, Bouwfonds Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Coöperatiefonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Steun en Welzijnszorg, Zabawas, en de Turing Foundation. Ook ondernemersvereniging Carat Helmond en bedrijven als J.A. Raymakers & Co BV, Wesselman Accountants en Adviseurs, Kuijpers en de Driessen Groep steunen het museum met verschillende (structurele) bijdragen.

Een kunstwerk of object schenken

Een deel van de collectie van Museum Helmond is opgebouwd dankzij schenkingen van particulieren. Heb je de wens om een bijzonder kunstwerk of historisch object te schenken aan ons museum? Neem vrijblijvend contact op met ons en stuur je mail naar collectie@museumhelmond.nl.

Voordat een object in de collectie wordt opgenomen, kijken we zorgvuldig of de schenking een match is voor beide partijen. We willen je vragen om in de e-mail zoveel mogelijk gegevens van het object of kunstwerk op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het meesturen van een of meerdere scherpe foto’s, maar ook aan gegevens als maker/kunstenaar, titel, de geschiedenis van het object en hoe het in je bezit is gekomen. Hoe meer gegevens wij ontvangen hoe beter. Het stelt ons in staat om het schenkingsproces op een goede en prettige manier te laten verlopen.

Bij elk aangeboden kunstwerk of object wegen we zorgvuldig af of het in één van onze drie deelcollecties past: Stadsgeschiedenis, Mens en Werk of de collectie Modern en Hedendaagse kunst. Soms past het wel, maar hebben we al soortgelijke objecten of kunstwerken in de collectie en besluiten we om die reden het kunstwerk of object niet aan te nemen. We doen uiteraard ook onderzoek naar de achtergrond van het kunstwerk en (indien nodig) naar de herkomstgeschiedenis voordat we de schenking aannemen. Dit alles neemt de nodige tijd in beslag, we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke afhandeling. Daardoor kan een definitief besluit even op zich laten wachten, circa 3-4 maanden vanaf het moment dat we je e-mail hebben ontvangen.

Als we het erover eens zijn dat de schenking een match is, kan je een object direct aan ons museum schenken. Dit kan eenmalig of periodiek, middels een overeenkomst of notariële akte. Het schenken of nalaten van objecten en kunstwerken kan in een aantal gevallen als aftrekpost van de inkomstenbelasting of betaling van erfbelasting gelden. Het is ook mogelijk om een object in bruikleen te geven voorafgaand aan schenking of nalatenschap. We adviseren je graag over de manieren waarop kunst aan het museum kan worden geschonken.

Tot slot, nemen we geen objecten aan die meegenomen worden naar het museum of per post als schenking worden opgestuurd, behalve als daar afspraken over zijn gemaakt.

In naam verbonden

Je (bedrijfs)naam verbinden aan een tentoonstelling, aankoop, activiteit of kunstproject kan op verschillende manieren. Informeer naar de mogelijkheden via 0492-587716 / 06 47 849 914 of stuur een e-mail naar Mariëlle van de Kerkhof development@museumhelmond.nl.