Skip to content

Menu

  • 28 februari 2024

Op archeologisch avontuur!

Zo’n 700 leerlingen of dertig schoolklassen bezoeken Kasteel Helmond van 26 februari t/m 15 maart voor het project ‘Van Scherf tot Museumstuk’. Met het project wordt de belangstelling voor het verleden gewekt bij het Helmondse basisonderwijs.

Archeologie op school

Het project is een initiatief van Museum Helmond, in samenwerking met Theo de Jong, gemeentelijk archeoloog. Het doel is om inzicht te krijgen in de betekenis van archeologische vondsten en het bijbehorende verhaal over het verleden. Door middel van een introductiefilmpje worden leerlingen uitgedaagd om als archeoloog naar bodemvondsten te kijken. Ze leren het onderscheid tussen feiten en interpretatie.

Het Oude Huys

Vondsten van de middeleeuwse houten burcht ‘het Oude Huys’, opgegraven in Helmond, staan centraal in het project. Leerlingen gaan actief werken met opgegraven vondstmateriaal en helpen mee om daarmee een expositie in te richten. Daarbij maken ze beschrijvingen over de vondsten (wat, waarvoor gebruikt, waarvan gemaakt, welke functie en waar gevonden) en welke betekenis die hebben voor het verhaal van het verleden van Helmond. Daarbij herkennen ze het belang van de vondstomstandigheden en de context van de voorwerpen in vroeger tijd.

Met een door ontwerpbureau BeamItUp ontworpen archeologieboekje in de hand gaan de leerlingen op onderzoek en leren ze over het middeleeuwse verleden van Helmond.

Veel belangstelling

We zijn blij met de vele positieve reacties van de basisscholen. Mede hierom bieden we het project vanaf volgend schooljaar jaarlijks aan. Wil je meer informatie over dit project, stuur een mail naar Annette Wilde via educatie@museumhelmond.nl of mail Theo de Jong via t.de.jong@helmond.nl.